Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financiële dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens één of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. KHB Assuradeuren is gevolmachtigd agent van een groot aantal bekende verzekeringsmaatschappijen. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet.

Bijna, want hij draagt geen financiële risico's. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde: zijn volmacht(en). Daardoor kan hij bijvoorbeeld de tussenpersonen die met (de producten van) de gevolmachtigd agent werken, beter en sneller van dienst zijn. Zo kan de gevolmachtigd agent bijvoorbeeld een eigen financieel product ontwikkelen en onder een eigen merknaam op de markt brengen.

Hoe kan ik zien of ik met een volmachtproduct te maken heb?

Dit is eenvoudig te zien. De polis of overeenkomst is dan namelijk ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Hij doet dat (mede) namens één of meerdere verzekeringsmaatschappijen en/of banken. Die worden dan ook wel risicodragers genoemd en worden apart op de polis of overeenkomst vermeld.

Is de gevolmachtigd agent onafhankelijk?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één of meerdere verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.

Van welke verzekeringsmaatschappijen heeft KHB Assuradeuren een volmacht?

KHB Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende maatschappijen:

  • Anker Insurance Company NV
  • ARAG SE Nederland
  • ASR Schadeverzekering NV
  • DAS Rechtsbijstand NV
  • Goudse Schadeverzekeringen NV
  • Guardian Group Nederland (handelsnaam van Fatum General Insurance NV)
  • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

Met welke tussenpersonen werkt KHB Assuradeuren samen?

HB & Partners BV (www.hbpartners.nl)
Koot financiële diensten (www.kootfin.nl)
Well Insured (www.wellinsured.nl)
Mooijman Assurantiebedrijf BV (www.mooijman-assurantien.nl)

 

Mogelijk conflicterende belangen

De tussenpersonen van KHB Assuradeuren zijn zusterbedrijven van de vennoten (eigenaren) van KHB Assuradeuren. Hieruit zou een conflicterend belang kunnen voortkomen. In zo'n situatie beslist de feitelijk leider van KHB Assuradeuren. Mogelijk voert hij met de betreffende verzekeringsmaatschappij overleg om tot een goede afweging te komen. Ook kan hij er voor kiezen een onafhankelijke deskundige in te roepen om een oordeel te geven.

KHB Assuradeuren | Prins Clausstraat 1B, 3991 BW Houten | Postbus 51, 3990 DB Houten | 030 - 60 57 804 | info@khbassuradeuren.nl