Meer informatie

Hieronder treft u enkele links aan naar meer informatie over het onderwerp volmacht. Tevens vindt u op deze pagina de productwijzers terug.

Verzekeringskaarten

Hieronder vindt u per verzekeringsmaatschappij waarvan KHB Assuradeuren gevolmachtigde is de verzekeringskaarten. Doel van de Verzekeringskaarten is om in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie te laten zien zodat duidelijk is wat wel en wat niet gedekt is. Zo hopen we het inzicht in het product te vergroten en teleurstellingen te voorkomen.

Arag

ASR

DAS

Europeesche

De Goudse

Nationale Nederlanden

Reaal / Vivat

Doelgroepen

 

De Europese IDD richtlijn vereist dat verzekeringen in principe worden verkocht binnen de doelgroep die de verzekeraar voor het product heeft vastgesteld. Wilt u eenvoudig checken of een product geschikt is voor u als klant? Raadpleeg onderstaande doelgroepbeschrijving per verzekeraar. Per product staat beschreven voor wie het product bedoeld is.​

ASR

ARAG

DAS

Nationale-Nederlanden

Fraudebeleid

 

Waarom een fraudebeleid?

Vertrouwen is voor KHB Assuradeuren de basis voor een goede relatie met onze klanten.

Helaas blijkt uit onderzoeken dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Via de premie betaalt iedereen mee aan het fraudegedrag van anderen. Door aan fraudebeheersing te doen proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat is fraude?

Onder fraude wordt verstaan ‘het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde om een uitkering in geld of natura te verkrijgen waarop men feitelijk geen recht heeft’.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • het geven van onjuiste informatie;
 • een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade;
 • het veranderen van bedragen op aankoopnota’s of het vervalsen van nota’s;
 • een afgewezen schadeclaim nogmaals indienen, met een ander verhaal;
 • een schade in scène zetten;
 • bij het aanvragen van een verzekering, bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld over het schadeverleden, eerdere opzeggingen door een verzekeraar of een strafrechtelijk verleden.

Het opsporen en voorkomen van fraude

KHB Assuradeuren vindt fraudebewustzijn zeer belangrijk. Dit betekent dat fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen wordt door de directie en de medewerkers. Wij besteden in onze acceptatie- en schadebehandelingsprocedure aandacht aan het signaleren van fraudeaspecten en het controleren van fraude-indicatoren. Als leidraad hanteren wij hierbij het Spoorboekje Fraudebeheersing voor Gevolmachtigden. Wanneer wij het vermoeden hebben dat er wordt gefraudeerd, dan dragen wij ons dossier over aan de desbetreffende verzekeraar. De verzekeraar doet vervolgens onderzoek. Zij hanteren hierbij de hiervoor geldende gedragsregels, zoals bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. 

Welke maatregelen worden er genomen bij fraude? 

Als de verzekeraar vaststelt dat er is gefraudeerd, dan worden maatregelen getroffen. De fraudeur wordt altijd schriftelijk hierover geïnformeerd. De maatregelen zijn:

 • het niet vergoeden van een schade;
 • een schade-uitkering terugvorderen;
 • het verhalen van de interne onderzoekskosten ad. EUR 532,- op de fraudeur;
 • in rekening brengen van extra gemaakt kosten;
 • opzegging van de verzekering. Dit geldt ook voor andere verzekeringen die in de volmacht bij KHB Assuradeuren zijn ondergebracht;
 • uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst;
 • de verzekeraar plaatst de fraudeur op een interne incidentenlijst;
 • de verzekeraar registreert de fraude op de waarschuwingslijst (registratie Stichting CIS);
 • aangifte bij de politie.

In de folder “De Verzekeraar oplichten? Fraudeurs betalen zelf de schade” kunt u meer lezen over de werkwijze bij het terugvorderen van reeds gedane schade-uitkeringen en het verhalen van interne onderzoekskosten.

 

Terugvorderen kosten bij fraude

Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

KHB Assuradeuren | Prins Clausstraat 1B, 3991 BW Houten | Postbus 51, 3990 DB Houten | 030 - 60 57 804 | info@khbassuradeuren.nl