Contact

KHB Assuradeuren

Bezoekadres:
Prins Clausstraat 1-B
3991 BW Houten

Postadres:
Postbus 51
3990 DB Houten

T  030 - 60 57 804

KvK 68498055
AFM 12012008

 

 

Bereikbaarheid:
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08:30u tot 17:00u. U belt tegen het lokale tarief, plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

U kunt ons ook bereiken via e-mail: info@khbassuradeuren.nl

Vragen?

Wanneer u vragen heeft, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. Wilt u toch direct een vraag aan KHB Assuradeuren stellen, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 030 - 60 57 804.

 

Onze reactietermijnen

Hoe lang duurt het voordat u een reactie van ons krijgt op een vraag, (informatie)verzoek, schademelding of klacht?
KHB Assuradeuren is u zo snel mogelijk van dienst. Bij onvoorziene situaties zoals storm, natuurgeweld of rampen kan de reactietermijn langer zijn. Wij stellen ook dan alles in het werk om de reactietermijnen na te komen.

Hoofdprocessen Deelprocessen Inhoudelijke Reactie (werkdagen)
1. Beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen Of binnen 10 werkdagen een bericht dat de behandeling van uw informatieverzoek langer gaat duren dan 10 werkdagen. Wij laten u dan weten wanneer u het gevraagde kunt verwachten. 10
2. Acceptatie van nieuwe verzekeringen, wijzigingen en opzeggingen bestaande verzekeringen. Na ontvangst alle benodigde informatie. (indien nodig na ontvangst inspectierapport, aanvraagformulier 10
Als wij een opgevraagd inspectierapport  niet binnen 40 dagen ontvangen, dan informeren wij u hierover. 50
Na een verzoek tot het wijzigen van een lopende polis 10
3. Verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten zoals: Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen. (nieuwe en bestaande verzekeringen) Na ontvangst alle benodigde informatie. * 10
Afgifte polissen en verzekeringsbewijzen collectieve verzekeringen 23
4. Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen Bevestiging aanmelding, in gang zetten schade-expertise, verzoek tot invullen schadeformulier en opvragen benodigde informatie. ** 10
Verzekeringsuitkering. (na ontvangst van alle benodigde informatie) 10
5. Klachtenbehandeling Zie specifieke informatie hieronder bij "Klachten?". 10

 

 

Klachten?

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw tussenpersoon
Bespreek de klacht eerst met uw tussenpersoon, hij behartigt uw belangen en is vaak in staat het probleem snel voor u op te lossen.

Uw klacht schriftelijk indienen
Komt u er met uw tussenpersoon niet uit, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. In eerste instantie proberen wij om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen. Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, schriftelijk richten tot de directie. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan u mede te delen. Indien dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is – dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan u laten weten.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
KHB Assuradeuren
T.a.v. de Directie
Postbus 51
3990 DB Houten

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen.

Op www.kifid.nl  vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.
KHB Assuradeuren is bij het KiFiD bekend onder het aansluitnummer van het moederbedrijf van KHB Assuradeuren, Waerdenburgh BV. Het aansluitnummer daarvan bij KiFiD is 300.008109.

Vanzelfsprekend kunt u zich ook altijd wenden tot de burgerlijke rechter.

 

NVGA

KHB Assuradeuren is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).
nvga

 

 

Privacy

Als klant deelt u persoonsgegevens met ons. In onze privacy verklaring leest u hoe we daar mee omgaan.
Privacy verklaring

 

 

Disclaimer

KHB Assuradeuren streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter vóórkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Lees meer in onze disclaimer.

KHB Assuradeuren | Prins Clausstraat 1B, 3991 BW Houten | Postbus 51, 3990 DB Houten | 030 - 60 57 804 | info@khbassuradeuren.nl