Disclaimer

KHB Assuradeuren streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter vóórkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. KHB Assuradeuren heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site in voorkomende gevallen verwijst. KHB Assuradeuren accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site wordt verwezen.

Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties. KHB Assuradeuren aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KHB Assuradeuren worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze.

 

Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn. Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

KHB Assuradeuren accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie die voortvloeit uit elektronische verzending. KHB Assuradeuren is, mede op die grond, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van dit e-mailbericht.

KHB Assuradeuren | Prins Clausstraat 1B, 3991 BW Houten | Postbus 51, 3990 DB Houten | 030 - 60 57 804